| |     latinica | english  
Насловна
ПУТОВАЊЕ МАЛОЛЕТНОГ ЛИЦА

У складу са Законом о граничној контроли Републике Србије  ("Сл. гласник RS", бр. 24/2018) када малолетно лице, држављанин Републике Србије,  до навршене 16. године живота путује са једним родитељем није му потребна сагласност другог родитеља, нити му је потребна сагласност када путује са законским заступником.

Ако родитељи заједнички врше родитељско право, сагласност оба родитеља или само једног родитеља (ако дете има само једног родитеља) или законског заступника је потребна малолетном лицу када путује само или када путује у пратњи трећих лица.

Ако је једном од родитеља одузето право вршења родитељства и поверено само једном родитељу, а малолетно дете поседује важећу путну исправу и државну границу прелази само са једним родитељем или законским заступником, није му потребна сагласност другог родитеља.

У случају да малолетно дете путује има различито презиме у односу на презиме родитеља, такође није потребна сагласност другог родитеља.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
СПИСАК ИЗРАЂЕНИХ ПУТНИХ ИСПРАВА СПРЕМНИХ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ПУТОВАЊЕ МАЛОЛЕТНОГ ЛИЦА
ПРОВЕРА УПИСА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ Р. СРБИЈЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИСПРАВКУ РЕШЕЊА О ПРИЈЕМУ У ДРЖАВЉАНСТВО
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ РЕШЕЊА О ПРИЈЕМУ У ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА
УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДРЖАВЉАНСТВО
Конзуларна надлежност
ПУТНЕ ИСПРАВЕ
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари