| |     latinica | english  
Насловна
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИСПРАВКУ РЕШЕЊА О ПРИЈЕМУ У ДРЖАВЉАНСТВО

У случају када особа преда захтев за држављанство, а у међувревену склопи брак и промени презиме потребно је донесе:
- Извод из матичне књиге рођених на удато презиме – оригинал не старији од годину дана, издат по месту рођења у коме је уписана чињеница да је брак склопљен
- Извод из матичне књиге венчаних на удато презиме – оригинал не старији од годину дана, издат по месту склапања брака
- Копија личне карте БиХ издата на ново удато презиме

Наведена документација се службеним путем доставља МУП-у Републике Србије, који доноси  закључак о исправци решења о пријему у држављанство, издат на ново удато презиме.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
СПИСАК ИЗРАЂЕНИХ ПУТНИХ ИСПРАВА СПРЕМНИХ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ПУТОВАЊЕ МАЛОЛЕТНОГ ЛИЦА
ПРОВЕРА УПИСА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ Р. СРБИЈЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИСПРАВКУ РЕШЕЊА О ПРИЈЕМУ У ДРЖАВЉАНСТВО
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ РЕШЕЊА О ПРИЈЕМУ У ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА
УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДРЖАВЉАНСТВО
Конзуларна надлежност
ПУТНЕ ИСПРАВЕ
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари