| |     latinica | english  
Насловна
ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА

Чињеница рођења држављанина Републике Србије, настала ван њене територије, уписује се у матичну књигу рођених у складу са одредбама Закона о матичним књигама. Пријава за упис чињенице рођења подноси се преко  ДКП Републике  Србије на чијем подручју је та чињеница настала.

У складу са одредбама Закона о матичним књигама, чињеница рођења уписује  се у МКР по месту последњег пребивалишта родитеља у време рођења детета, а ако родитељи нису имали заједничко пребивалиште – по месту пребивалишта једног од родитеља, а ако је место пребивалишта родитеља непознато – по месту рођења једног родитеља. Ако родитељи немају пребивалиште у Републици Србији, а њихово место рођења није познато или је у иностранству, чињеница рођења детета се уписује у МКР матичне службе општине Стари  Град.

Истовремено са пријавом чињенице рођења, подноси се и захтев за упис у евиденцију држављана Р. Србије.  Лице рођено у иностранству које је пријемом стекло држављанство Републике Србије уписује се у матичну књигу рођених по месту пребивалишта, односно боравишта.

На основу чл.19. став 1. тачка 4. ЗОРАТ-а, за пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве, не плаћа се такса.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Извод из матичне књиге рођених иностраног органа на вишејезичном обрасцу, односно ако држава у којој је дете рођено није потписница Конвенције о издавању извода из матичних књига на више језика, на националном обрасцу те државе преведеном и легализованом за употребу у нашој земљи ) оригинал, до годину дана стар.
Извод из матичне књиге венчаних за родитеље на домаћем обрасцу ако су се венчали у Републици Србији или у случају да су се венчали у иностранству, извод из матичне књиге венчаних на вишејезичном обрасцу, односно ако држава у којој су венчани није потписница Конвенције о издавању извода из матичних књига на више језика, на националном обрасцу те државе преведеном и легализованом за употребу у нашој земљи ) оригинал, до годину дана стар.

Уколико је дете рођено ван брака, потребно је доставити доказ о признању очинства (оригинал, до годину дана стар)

Доказ о држављанству за родитеље (односно родитеља у случају да је други родитељ страни држављанин, оригинал до годину дана стар)

Извод из матичне књиге рођених за родитеље (оригинал, до годину дана стар).

Уплата таксе у износу од 17,64 КМ (уплатница се добија у Конзулату на дан подношења захтева)

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
СПИСАК ИЗРАЂЕНИХ ПУТНИХ ИСПРАВА СПРЕМНИХ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ПУТОВАЊЕ МАЛОЛЕТНОГ ЛИЦА
ПРОВЕРА УПИСА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ Р. СРБИЈЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИСПРАВКУ РЕШЕЊА О ПРИЈЕМУ У ДРЖАВЉАНСТВО
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ РЕШЕЊА О ПРИЈЕМУ У ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА
УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДРЖАВЉАНСТВО
Конзуларна надлежност
ПУТНЕ ИСПРАВЕ
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари