| |     latinica | english  
Насловна
ПУТНЕ ИСПРАВЕ

I  ПАСОШИ

Биометријска путна исправа - пасош је јавна исправа којом се доказује идентитет и држављанство Републике Србије. Подношење захтева за пасош није исто што и подношење захтева за држављанство.

Само лица која су држављани Републике Србије могу поднети захтев за издавање пасоша Р. Србије и није могуће подношење захтева за пасош  на основу припадности српском народу само са држављанством БиХ.

Грађани који су поднели захтев за држављанство Републике Србије и који су примљени у држављанство, приликом преузимања Решења о пријему у држављанство у Р. Србије не могу истовремено поднети и захтев за пасош, јер је потребно да се чињеница пријема у држављанство упише у матичне књиге Србије.

Упис у матичне књиге Србије се врши службеним путем и није у надлежности Генералног конзулата Р. Србије Бања Лука.

II ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПАСОШ


Генерални конзулат Републике Србије у Бањалуци прима захтеве за издавање биометријских пасоша.

Лица која су заинтересована за издавање пасоша, у Генералном конзулату Републике Србије Бања Лука, потребно је да  закажу термин за подношење захтева за пасош путем апликације Е ЗАКАЗИВАЊЕ https://ekonzulat.gov.rs .


Информације о томе шта је потребно за издавање биометријског пасоша Републике Србије можете потражити и на интернет страници https://mfa.rs/gradjani/usluge/putne-isprave

III ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ СА ИЗДАВАЊЕМ БИОМЕТРИЈСКИХ ПАСОША


1) Потребна документација:


 1.    Оригинал уверења о држављанству Р. Србије
 2.    Оригинал извода из матичне књиге рођених издат од стране матичне службе у Р. Србији

  3.  Могуће је поднети захтев за пасош и без достављања Уверења о држављанству и Извода из матичне књиге рођених  и у том случају обавезно је  потписивање сагласности за приступ личним подацима. Прибаву врши МУП Србије у сврхе утврђивања држављанског статуса што значи да се странкама се изводи не уручују.   Рок за израду је 60 радних дана од дана подношења захтева.

Странке које желе да преко ГК Р. Србије Бања Лука наруче Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству Р. Србије, потребно је да попуне захтев и плате конзуларну таксу. Више информација  можете наћи у рубрици Конзуларне услуге - Ценовник.

 4. Документ Р. Србије којим се доказује идентитет подносиоца захтева. Уколико лице не поседује ниједан идентификациони документ издат од стране надлежних органа Р. Србије, прихватиће се лична карта, односно путна исправа Босне и Херцеговине на основу којих се неспорно може утврдити идентитет странке, а који су издати од стране надлежног органа.


 5.  Доказ о регулисаном боравку у земљи пријема (лична карта Босне и Херцеговине или уверење о пријављеном пребивалишту или боравишту у Босни и Херцеговини).


2) Рокови важења путних исправа:


1. лицима млађим од 3 године живота пасош се издаје са роком важења од 3 године;
2. лицима од 3 до 14 година живота пасош се издаје са роком важења од 5 година.;
3. осталим категоријима лица старијим од 14 година живота, пасош се издаје са роком важења од 10 година


3) Рок за издавање пасоша


Уколико је захтев за издавање пасоша поднет дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије рок за издавање износи 60 дана од дана подношења захтева, с тим да је за пасоше које издаје Координациона управа рок дужи. (Координациона управа издаје пасоше лицима која имају пријављено пребивалиште на територији Косова и Метохије, као и лицима која немају пребивалиште на територији Р. Србије а уписани су у књиге држављана на територији Косова и Метохије) За пасоше које издаје Координациона управа не важи безвизни режим.


4)  Друге напомене:


1.   Обавезно је лично присуство лица које подноси захтев.
2.  Лица која су закључила брак морају да доставе извод из матичне књиге рођених у којем је евидентирана чињеница закључења брака (промена презимена уколико је лице приликом закључења брака променило презиме).
3.     За новорођену децу захтев за издавање пасоша може  се поднети тек када се надлежном органу у Р. Србији пријави рођење детета и прибави извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Р.Србије за новорођено дете;
 4.  Приликом подношења захтева за издавање биометријског пасоша за малолетно дете пожељно је да буду присутна оба родитеља. Уколико један родитељ није у могућности да буде присутан обавезна је његова писмена сагласност. Присуство детета је обавезно, без обзира на старост. Ако други родитељ није доступан или одбија да да сагласност то морате да напоменете приликом заказивања термина, како бисте добили информације о додатној документацији коју треба да приложите;
 5.     Лица која су изгубила важећи пасош или им је исти украден у обавези су да, пре подношења захтева за издавање путне исправе, спроведу поступак оглашавања пасоша неважећим.

5) Трошкови издавања биометријског пасоша:
           
Трошкови издавања биометријских путних исправа износе 129,36 КМ. Заинтересована лица за издавање пасоша уплатницу добијају у Генералном конзулату Републике Србије у Бањалуци, приликом подношења захтева, а уплату могу извршити у било којој банци или пошти.


II   ПУТНИ ЛИСТ

Држављанину Републике Србије који је у иностранству остао без путне испреве Републике Србије Генерални конзулат Републике Србије у Бањалуци може издати путни лист, ради повратка у Републику Србију.
У том случају лице ће захтев за издавање биометријске путне исправе поднети у Републици Србији полицијској управи по месту пребивалишта. Уколико је лице поседовало пасош на обрасцу СРЈ и ако има регулисан боравак у иностранству захтев за издавање биометријске путне исправе се може сматрати хитним и решавати у скраћеној процедури. У циљу решавања захтева по хитном поступку, потребно је обратити се шефу одсека за управне послове у надлежној полицијској управи, односно станици, а као доказ хитности приложити пасош на обрасцу СРЈ и дозволу боравка у иностранству у случају да иста није унета у пасош.
 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
СПИСАК ИЗРАЂЕНИХ ПУТНИХ ИСПРАВА СПРЕМНИХ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ПУТОВАЊЕ МАЛОЛЕТНОГ ЛИЦА
ПРОВЕРА УПИСА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ Р. СРБИЈЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИСПРАВКУ РЕШЕЊА О ПРИЈЕМУ У ДРЖАВЉАНСТВО
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ РЕШЕЊА О ПРИЈЕМУ У ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА
УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДРЖАВЉАНСТВО
Конзуларна надлежност
ПУТНЕ ИСПРАВЕ
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари