| |     latinica | english  
Насловна
Војна обавеза

ПОСТУПАК УВОЂЕЊА  У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

Чланом 64. став 1. и 2. Закона о војној, радној и материјалној обавези Републике Србије, прописано је да држављанин Србије који има стално место боравишта ван територије Републике Србије (на пример Република Српска/БиХ), или је отпутовао у иностранство на боравак дужи од једне године, дужан је да се пријави надлежном дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију.

Ради увођења у војну евиденцију у Генералном конзулату Републике Србије у Бањалуци, војни обвезник је дужан да донесе на увид следећа документа:

- Важећу личну карту или путну исправу Р.Србије или Р.Српске/БиХ
- Доказ о држављанству Републике Србије
- Доказ о пребивалишту и Републици Српској/БиХ
- Потврду о школовању или запослењу

Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, служење војног рока се извршава по принципу добровољности. Пријаве за добровољно служење војног рока се врше преко Министарства одбране Републике Србије (www.mod.gov.rs).

 

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
СПИСАК ИЗРАЂЕНИХ ПУТНИХ ИСПРАВА СПРЕМНИХ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ПУТОВАЊЕ МАЛОЛЕТНОГ ЛИЦА
ПРОВЕРА УПИСА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ Р. СРБИЈЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИСПРАВКУ РЕШЕЊА О ПРИЈЕМУ У ДРЖАВЉАНСТВО
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ РЕШЕЊА О ПРИЈЕМУ У ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА
УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДРЖАВЉАНСТВО
Конзуларна надлежност
ПУТНЕ ИСПРАВЕ
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари