| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга
КОНЗУЛАРНО ПРАВНА РАДЊА/УСЛУГА   Износ у еврима Износ у БАМ 1,96  
I ПУТНЕ ИСПРАВЕ  
ИЗДАВАЊЕ ПАСОША   66 129,36  
ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГЛИСТА   41 80,36  
ОГЛАШАВАЊЕ ПАСОША НЕВАЖЕЋИМ   23 45,08  
ПРИЈАВА ГУБИТКА ПАСОША   2 3,92  
ИЗДАВАЊЕ ПАСОША РАНИЈЕ ОД 7 МЕСЕЦИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ВАЖЕЊА ПУТНЕ ИСПРАВЕ   71 139,16  
II ДРЖАВЉАНСТВО  

ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО И ОТПУСТ

Закључком Владе Републике Србије, од 16.03.2012. године, лица из региона ослобођена су таксе и посебних трошкова

  0    
УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА   56 109,76  
УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАВЉАНА Р. СРБИЈЕ   67 131,32  
III МАТИЧАРСКИ ПОСЛОВИ  
ПРИБАВЉАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ОД МАТИЧНИХ СЛУЖБИ У Р. СРБИЈИ, НА ДОМАЋЕМ ОБРАСЦУ   32 62,72  
ПРИБАВЉАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ОД МАТИЧНИХ СЛУЖБИ У Р. СРБИЈИ, НА ВИШЕЈЕЗИЧНОМ ОБРАСЦУ   34 66,64  
ПРИБАВЉАЊЕ УВЕРЕЊА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ОД МАТИЧНИХ СЛУЖБИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ   35 68,60  
ПРИБАВЉАЊЕ УВЕРЕЊА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУ   38 74,48  
ПРИЈАВА РОЂЕЊА РАДИ УПИСА У МКР И ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ   9 17,64  
ПРИЈАВА БРАКА ЗАКЉУЧЕНОГ ПРЕД ИНОСТРАНИМ ОРГАНОМ   14 27,44  
НАКНАДНИ УПИС ЧИЊЕНИЦЕ РОЂЕЊА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ   8 15,68  
ПРИЈАВА СМРТИ   11 21,56  
ИЗДАВАЊЕ СПРОВОДНИЦЕ   6 11,76  
IV НОТАРСКИ ПОСЛОВИ  
ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋУ   41 80,36  
ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋУ/ИЗЈАВИ САЧИЊЕНОЈ У ГЕНЕРАЛНОМ КОНЗУЛАТУ(осим наследничке изјаве)   63 123,48  
ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ   30 58,80  
V ВИЗЕ  
ТИП ВИЗЕ  "Ц" (боравак до 90 дана)   60 117,60  
ТИП ВИЗЕ " Д" ( боравак до 180 дана)   30 58.80  
ВИЗА ТИП "Д" и "Ц"  за држављане  Кине, Јерменије, Малија, Пакистана, Сирије и Украјине се не наплаћује   0 0  
ИЗДАВАЊЕ ВИЗНЕ НАЛЕПНИЦЕ     2 3.92  
ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ УЈЕДИЊЕНИХ АРАПСИХ ЕМИРАТА   150 294,00  
ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ ГАБОНА   100 196,00  
VI ОСТАЛЕ КОНЗУЛАРНЕ УСЛУГЕ  
ЗАПИСНИК О ПРИЗНАЊУ ОЧИНСТВА   13 25,48  
ЦАРИНСКА ПОТВРДА   131 256,76  
УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ   2 3,92  
ПОТВРДА О ЖИВОТУ   2 3,92  
ОСТАЛЕ ПОТРВРДЕ И УВЕРЕЊА КОЈЕ ИЗДАЈЕ ДКП   32 62,72  
ПРИБАВЉАЊЕ УВЕРЕЊА О НЕКАЖЊАВАЊУ   31 60,76  
ПРИБАВЊАЊЕ ДОКУМЕНАТА НА ЗАХТЕВ СТРАНКЕ( о личним социјалним, радним, имовинским, и другим питањима, из земље или иностранства)   26 50,96  

VII ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ

Наплаћују се на основу Правилника Министарства спољних послова о врстама, износу трошкова и начину евидентирања прихода за посебне услуге у ДКП

 

Прослеђивање докумената путем факса (по страници)

          - у земљи пријема

           -ван земље пријема

 

 

1

2

 

1,96

3,92

 
Фотокопирање докумената (по страници)   2 3,92  

Употреба телефона

          - у земљи пријема, локални разговор

           -у земљи пријемам међуградски разговор

          - у међународни разговор

 

1

1

2

1,96

1,96

3,92

 

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИСПРАВКУ РЕШЕЊА О ПРИЈЕМУ У ДРЖАВЉАНСТВО
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ РЕШЕЊА О ПРИЈЕМУ У ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА
УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДРЖАВЉАНСТВО
Одлука о уласку без виза носиоца страних путних истправа, који поседују важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу САД
Обавештење о почетку рада новог Визног-информационог система у државама потписницама Шенгенског споразума
Конзуларна надлежност
ПУТНЕ ИСПРАВЕ
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари