| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

https://mfa.rs/gradjani/usluge/overa-dokumenata

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Уговором између СЦГ и БиХ о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима прописано је да јавне исправе издате од надлежних органа једне државе уговорнице имају пред органима друге државе уговорнице исту доказну снагу као и домаће јавне исправе. Јавне исправе које је саставио или издао суд или други надлежни орган једне државе уговорнице и које су снабдевене потписом и службеним печатом није потребно даље оверавати ради употребе пред органима друге државе уговорнице. Исто тако, није потребна ни даља овера приватних исправа ако је оверио суд или други надлежни орган. Нотарске исправе, овере и потврде имају доказну снагу јавне исправе о изјавама и чињеницама којима се у њима сведочи.
Босна и Херцеговина је потписница Бечке конвенције о издавању извода из матичних књига на вишејезичним обрасцима. Изводи из матичних књига издати на међународном обрасцу у некој од држава потписница Бечке конвенције, могу се употребити у другој држави потписници без додатних овера.
Босна и Херцеговина је потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа из 1961. године.
 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИСПРАВКУ РЕШЕЊА О ПРИЈЕМУ У ДРЖАВЉАНСТВО
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ РЕШЕЊА О ПРИЈЕМУ У ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА
УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДРЖАВЉАНСТВО
Одлука о уласку без виза носиоца страних путних истправа, који поседују важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу САД
Обавештење о почетку рада новог Визног-информационог система у државама потписницама Шенгенског споразума
Конзуларна надлежност
ПУТНЕ ИСПРАВЕ
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари