| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга
КОНЗУЛАРНО ПРАВНА РАДЊА/УСЛУГА Износ у еврима Износ у БАМ 1,96
I ПУТНЕ ИСПРАВЕ
ИЗДАВАЊЕ ПАСОША 65 127,40
ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГЛИСТА 41 80,36
ОГЛАШАВАЊЕ ПАСОША НЕВАЖЕЋИМ 54 105,84
ПРИЈАВА ГУБИТКА ПАСОША 2 3,92
II ДРЖАВЉАНСТВО

ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО И ОТПУСТ

Закључком Владе Републике Србије, од 16.03.2012. године, лица из региона ослобођена су таксе и посебних трошкова

0  
УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА 56 109,76
УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАВЉАНА Р. СРБИЈЕ 67 131,32
III МАТИЧАРСКИ ПОСЛОВИ
ПРИБАВЉАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ОД МАТИЧНИХ СЛУЖБИ У Р. СРБИЈИ, НА ДОМАЋЕМ ОБРАСЦУ 32 62,72
ПРИБАВЉАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ОД МАТИЧНИХ СЛУЖБИ У Р. СРБИЈИ, НА ВИШЕЈЕЗИЧНОМ ОБРАСЦУ 34 66,64
ПРИБАВЉАЊЕ УВЕРЕЊА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ОД МАТИЧНИХ СЛУЖБИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 35 68,60
ПРИБАВЉАЊЕ УВЕРЕЊА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУ 38 74,48
ПРИЈАВА РОЂЕЊА РАДИ УПИСА У МКР И ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 9 17,64
ПРИЈАВА БРАКА ЗАКЉУЧЕНОГ ПРЕД ИНОСТРАНИМ ОРГАНОМ 14 27,44
НАКНАДНИ УПИС ЧИЊЕНИЦЕ РОЂЕЊА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ 8 15,68
ПРИЈАВА СМРТИ 11 21,56
ИЗДАВАЊЕ СПРОВОДНИЦЕ 6 11,76
IV НОТАРСКИ ПОСЛОВИ
ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋУ 41 80,36
ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋУ/ИЗЈАВИ САЧИЊЕНОЈ У ГЕНЕРАЛНОМ КОНЗУЛАТУ(осим наследничке изјаве) 63 123,48
ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ 30 58,80
V ВИЗЕ
ТИП ВИЗЕ "Б" и "Ц" 60 117,60
ИЗДАВАЊЕ ВИЗНЕ НАЛЕПНИЦЕ  ЗА ДРЖАВЉАНЕ ЈЕРМЕНИЈЕ,КИНЕ,МАЛИЈА, ПАКИСТАНА, СИРИЈЕ И УКРАЈИНЕ 2 3.92
ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ УЈЕДИЊЕНИХ АРАПСИХ ЕМИРАТА 150 294,00
ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ ГАБОНА 100 196,00
VI ОСТАЛЕ КОНЗУЛАРНЕ УСЛУГЕ
ЗАПИСНИК О ПРИЗНАЊУ ОЧИНСТВА 13 25,48
ЦАРИНСКА ПОТВРДА 131 256,76
УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ 2 3,92
ПОТВРДА О ЖИВОТУ 2 3,92
ОСТАЛЕ ПОТРВРДЕ И УВЕРЕЊА КОЈЕ ИЗДАЈЕ ДКП 32 62,72
ПРИБАВЉАЊЕ УВЕРЕЊА О НЕКАЖЊАВАЊУ 31 60,76
ПРИБАВЊАЊЕ ДОКУМЕНАТА НА ЗАХТЕВ СТРАНКЕ( о личним социјалним, радним, имовинским, и другим питањима, из земље или иностранства) 26 50,96

VII ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ

Наплаћују се на основу Правилника Министарства спољних послова о врстама, износу трошкова и начину евидентирања прихода за посебне услуге у ДКП

Прослеђивање докумената путем факса (по страници)

          - у земљи пријема

           -ван земље пријема

 

1

2

 

1,96

3,92

Фотокопирање докумената (по страници) 2 3,92

Употреба телефона

          - у земљи пријема, локални разговор

           -у земљи пријемам међуградски разговор

          - у међународни разговор

1

1

2

1,96

1,96

3,92

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Подношење Захтева за пријем у држављанство Републике Србије по члану 3. Закона о допунама закона о држављанству Републике Србије (Сл.гласник Републике Србије, број 24/2018 од 26.3.2018. године)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ДРЖАВЉАНСТВО
Одлука о уласку без виза носиоца страних путних истправа, који поседују важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу САД
Обавештење о почетку рада новог Визног-информационог система у државама потписницама Шенгенског споразума
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари